Privacybeleid

De website Zigitalia.it is een e-commerce service van het bedrijf Zenone Iozzino srl
Maatschappelijke zetel:Via Castellammare, 130 - 80054 Gragnano - NA -
REA:NA-695757
BTW nummer:04473401216
Maatschappelijk kapitaal:€ 50.000 iv

Zigitalia.it biedt alle gebruikers een service die bestaat uit de selectie via een gedetailleerde showcase van beschikbare producten en de aankoop van gedroogd fruit, gedroogd fruit, gedehydrateerd fruit, zaden en granen via e-commerce.

De contractuele voorwaarden die hier worden beschreven, zijn van toepassing op elke klant en/of bezoeker van de site en vormen de basis van elk contract tussen Zenone Iozzino srl (hier ook Zigitalia.it) en de klant.

Zigitalia.it behoudt zich altijd het recht voor om de voorwaarden van de Dienst naar eigen goeddunken te wijzigen, door de gebruiker op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen door middel van een bericht op haar website en/of door een e-mail te sturen.
De Klant is verplicht deze wijzigingen te aanvaarden, onverminderd het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice:

  • via chat:maandag t/m vrijdag, van 09:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur
  • telefonisch:op 081.8710245 of 081.8711032 (van maandag tot vrijdag, van 09:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur).
  • via het contactformulier van de site

Eigenaar van de gegevensverwerking

Zenone Iozzino srl met maatschappelijke zetel te Via Castellammare, 130 - 80054 Gragnano - NA - is de eigenaar van de verwerking van verzamelde persoonsgegevens, volgens harmonieuze operationele protocollen met de geldende wettelijke bepalingen overeenkomstig EU-verordening 2016/679.

Type beheerde gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de volgende categorieën:

  1. persoonlijke gegevens die spontaan door de gebruiker/klant/bezoeker zijn verstrekt (persoonlijke gegevens, e-mailaccount, enz.) bij het invullen van het/de online formulier (en) op de website zigitalia.it en/of op Facebook-pagina's van het bedrijf en/of op elk ander gedeeld platform waarnaar wordt verwezen naar het bedrijf Zenone Iozzino srl;
  2. technische navigatiegegevens;
  3. technische profileringsgegevens.

Beheersmethoden en doeleinden

De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend beheerd door de gegevensbeheerder voor doeleinden die verband houden met en verband houden met de diensten, producten en informatie die wordt gevraagd, zowel in termen van direct marketing als profilering. De verzamelde informatie, samen met eventuele verwerkings- en wijzigingsgegevens, zal op geen enkele manier worden gedeeld en/of overgedragen aan derden (voor marketingdoeleinden), zonder afbreuk te doen aan de noodzaak van toegang/beheer door technische operatoren met als enig doel onderhoud van de servers waarop de gegevens worden toegewezen en opgeslagen.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

De verstrekte gegevens worden altijd uitsluitend beheerd in de Italiaanse nationale territoriale gebieden. Mocht het nodig zijn om dezelfde gegevens te delen met industriële/commerciële partners van Zenone Iozzino srl, om u verdere diensten te garanderen (informatie, commercieel, promotie enz.), Zal u om uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gevraagd, met de nominale vermelding van de buitenlandse contactpersonen aan wie de gegevens worden meegedeeld.

Duur van de behandeling

De duur van de verwerking zal worden geconfigureerd in functie van het type aangevraagde diensten (Art 5 EU Reg. 2016/679) en zal de volgende 12 maanden doorlopen, onverminderd de annuleringsrechten die altijd kunnen worden geactiveerd door de geïnteresseerde partij.

Zenone Iozzino srl - Via Castellammare, 130 - 80054 Gragnano - NA - BTW-nummer:04473401216 - Tel.:+39081 8710245 - E-mail: info@zigitalia.it
Rechten van toegang, wijziging, annulering
Volgens art. 12 en ss. EU Reg. 2016/679, heeft de belanghebbende partij het volledige recht om:
naar. toegang, zowel in termen van nieuws over de lopende verwerking als volledige weergave en verzoek
van kopie;
b. wijziging, in termen van rectificatie en/of integratie;
c. annulering.
De belanghebbende kan ook te allen tijde verzoeken om de beperking van het beheerde gegevensbestand en/of de overdraagbaarheid ervan aan derden, in een gestructureerd formaat en direct toegankelijk voor alle andere partijen.
gebruik. Idem voor de rechten om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens voor het verzenden van advertentiemateriaal en/of profilering met betrekking tot toegangen en gebruikersnavigatiegegevens.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@zigitalia.it o door een formele kennisgeving te sturen aan de contactgegevens van het hoofdkantoor van de gegevensverwerker, Zenone Iozzino srl - Via Castellammare, 130 - 80054 Gragnano - NA - BTW-nummer:04473401216.

Cookiebeleid

Zenone Iozzino srl beperkt het gebruik van cookies tot de categorie van essentiële technische cookies, gericht op het verbeteren van de navigatieprestaties en het stroomlijnen van de activiteiten van gebruikers/navigators, volgens de toegangs- en bezoekcodes. De geïnteresseerde kan het volgen echter blokkeren door simpelweg zijn browser te openen en de raadpleging en het beheer door Zenone Iozzino srl te verhinderen.
Bovendien blijven de rechten om bezwaar te maken tegen het gebruik en de raadpleging van cookies die betrekking hebben op hun activiteiten, behouden volgens methoden die identiek zijn aan die met betrekking tot gegevensbeheer of door een e-mail te sturen naar info@zigitalia.it o door een formele kennisgeving aan de contactgegevens van het hoofdkantoor van de gegevensverwerker, Zenone Iozzino srl - Via Castellammare, 130 - 80054 Gragnano - NA - BTW-nummer:04473401216.